Het ontstaan

Het ontstaan van gemeenschapshuis De Brink begint eind jaren zestig. Eerde had een bloeiend verenigingsleven en het oude Bondsgebouw, waar veel activiteiten plaatsvonden, was aan vernieuwing toe. Met een groter en functioneler gebouw was Eerde beter in staat om aan de behoefte van het verenigingsleven te voldoen. Een andere reden was het ontbreken van een goede gymnastiekaccommodatie voor de school. Al in de jaren 1965-1966 zocht de inspecteur van het Lager Onderwijs van de inspectie Helmond, contact met gemeentebesturen en inwoners van een aantal kerkdorpen om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het alom heersende gebrek aan gymnastiekaccommodaties. Daarnaast was er de vrees dat Eerde op cultureel gebied achter zou blijven als een dergelijke accommodatie niet gerealiseerd zou worden. Er werd een stichtingsbestuur in het leven geroepen dat voortvarend aan de slag ging.

Het gemeenschapshuis werd gebouwd aan het St. Antoniusplein waar vroeger de oude jongensschool en de woning van de hoofdonderwijzer stond. Het eigendom ging over van het parochiebestuur naar de gemeente Veghel. Na realisatie kwam gebouw met ondergrond in handen van het stichtingsbestuur dat tot taak heeft het gemeenschapshuis te exploiteren.

Op 28 januari 1972 werd het gemeenschapshuis feestelijk geopend.

Verbouwingen

Het gemeenschapshuis kreeg in 1994 een opknapbeurt. De wijzigingen bestonden uit het verplaatsen van de entree en garderobe. Daarnaast werden de toiletten verplaatst zodat er ruimte vrij kwam voor een invalidetoilet. Tevens werd in de foyer een nieuwe bar geplaatst.

Het gebruik van het gemeenschapshuis was zodanig dat men in de jaren ‘90 te kampen kreeg met ruimtegebrek, mede als gevolg van het verdwijnen van Huize St. Joseph. Er werden plannen gemaakt voor zowel uitbreiding van de vergaderruimten als de sportzaal. Vanwege de hoge kosten stuitte dit bij de gemeente Veghel op bezwaren. Eerde koos uiteindelijk voor uitbreiding van de foyer waardoor er meer vergaderruimte kwam. Het gebouw dat een totaal nieuw aanzicht kreeg werd op 18 november 2000 heropend.

Het plan voor uitbreiding van de sportzaal werd weer uit de kast gehaald toen de gemeente Veghel plannen maakte om te komen tot harmonisering van de gemeenschapshuizen in de gemeente Veghel. Dit hield in dat alle gemeenschapshuizen op eenzelfde manier geëxploiteerd zouden worden. Eerde verkeerde in een bijzondere situatie. Het gemeenschapshuis was eigendom van het stichtingsbestuur en die wilde het eigendom niet zomaar overdragen. Inzet werd de verbouwing van de sportzaal. Ook hieraan ging een traject van jaren vooraf. In april 2013 werd gestart met de sloop van de oude sportzaal met natte ruimten en het podium. Aan het einde van dat jaar werd het eigendom overgedragen aan de gemeente Veghel. Er is een gebouw neergezet waarmee Eerde weer jaren vooruit kan.

Op 14 maart 2014 verrichtte een trots bestuur de opening van het gemoderniseerde gemeenschapshuis.