Huishoud regelement de Brink

 1. Bij toegangscontrole dient u mee te werken.
 2. Het is niet toegestaan om brandbare spullen mee naar binnen te nemen in de Brink
 3. Racisme, agressie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 4. Het is verboden in het gebouw te roken .
 5. Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw.
 6. Het is niet toegestaan glaswerk mee naar buiten te nemen.
 7. Door derde in gebruik zijnde ruimtes mogen niet betreden worden .
 8. Het bestuur en personeel van de Brink is niet aansprakelijk voor het kwijt raken van spullen in dit gebouw .
 9. De bezoekers en/of gebruiker is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade.
 10. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte eet-of drinkwaren in De Brink te gebruiken te bereiden of voor commerciële doeleinde te verkopen. Ook Frituren, gourmetten, steengrillen e.d. is beslist niet toegestaan.
 11. Geen verkoop van alcoholhoudende dranken <18 jaar.
 12. Alleen bevoegde en aangewezen personen hebben toegang achter de bar, in de keuken en/of de berging.
 13. de gebruiker zorgt zelf na afloop van het evenement, dat de ruimte weer opgeruimd en leeg is.
 14. De gebruiker zal de accommodatie als een “goed huisvader” beheren en na gebruik schoon achterlaten.
  Schade en vernielingen zijn voor rekening van de gebruiker en dienen aan De Brink te worden gemeld.
 15. Goederen in De Brink welk eigendom zijn van de gebruiker, staan daar voor rekening en risico van deze gebruiker.
 16. De gebruiker is verantwoordelijk voor de afdracht van Buma/Stemra rechten indien deze van toepassing zijn.
 17. Jaarlijks wordt door het bestuur van De Brink de huur vastgesteld en de prijzen voor het gebruik van bar en keuken. Wijziging hiervan zullen op het jaarlijks, gebruikers-en vrijwilligersoverleg, voor gelegd worden.
 18. Het staat stichtingsbestuur De Brink vrij aanvullende afspraken te maken met gebruiker welke worden  opgenomen in een aanvullende bijlage bij dit regelement.
 19. In onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, staat Stichtingsbestuur De Brink vrij een standpunt in te nemen welke bindend zal zijn.
 20. Dit reglement gaat in per 1-9-2018 en vervangt alle eerder afgegeven gebruikersovereenkomsten.

Het niet opvolgen van deze regels kan leiden tot weigeren van de toegang.